Lokalna Akademia Cisco w Instytucie Informatyki Stosowanej

10 zalet Akademii Cisco

 1. Program nauczania.
  Jednolity na całym świecie, kompletny materiał dotyczący wyłącznie sieci komputerowych, budujący wiedzę od podstaw aż do skomplikowanych zagadnień projektowania, zarządzania i diagnozowania.

 2. Laboratorium.
  Dobrze wyposażone laboratorium, dopasowane do programu nauczania, dające możliwość praktycznego wykorzystania i utrwalania wiedzy teoretycznej.

 3. Pełna automatyzacja programu nauczania.
  System nauczania oparty o narzędzia internetowe: serwer prowadzący pełną ewidencję akademii, studentów, dostarczający program nauczania oraz egzaminy.

 4. Marka Cisco.
  Patronem programu Cisco Network Academy jest spółka Cisco Systems, największy producent rozwiązań internetowych na świecie, jedna z najdroższych firm świata.

 5. Certyfikacja Cisco.
  Cisco Network Academy jest systemem kształcenia przygotowującym do egzaminu CCNA (Cisco Certified Network Associated). Sama Akademia nie posiada co prawda uprawnień przeprowadzania egzaminu, ale jej pozytywne ukończenie daje wystarczające podstawy do zdania egzaminu CCNA. Z uwagi na renomę Cisco Systems zaliczony egzamin jest zdecydowanie znaczącym podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

 6. Powszechność kształcenia.
  Z uwagi na to, że system kształcenia Cisco Network Academy jest skierowany głównie do szkół publicznych (wyższych i średnich), istnieje szansa, że dotrze on do dużej liczby uczniów i studentów.

 7. Atrakcyjność.
  Program nauczania sieci komputerowych, dostarczany przez Cisco Network Academy jest atrakcyjny dla studentów z uwagi na burzliwy rozwój Internetu. Szkoła lub uczelnia, która zdecyduje się zostać akademią Cisco przyciąga studentów i kursantów.

 8. Koniunktura gospodarcza.
  Cisco Network Academy przyczynia się do rozwoju Internetu w Polsce, ponieważ dostarcza kompetentnej w zakresie sieci komputerowych, kadry pracowników. Hamulcem rozwoju Internetu mogą być z jednej strony czynniki finansowe, ale z drugiej strony brak odbiorców w postaci świadomych użytkowników.

 9. Uniwersalność programu nauczania.
  Program nauczania, choć firmowany przez Cisco Systems i oparty na laboratorium wyposażonym przez Cisco, jest programem uniwersalnym, dostarczającym wiedzy i umiejętności wykraczających poza obszar jednej technologii. Wynika to z faktu, że Cisco dostarcza rozwiązań otwartych.

 10. Globalność.
  System nauczania Cisco Network Academy jest ogólnoświatowy, bardzo rozwinięty w Stanach Zjednoczonych i we wszystkich krajach Europy. Na pewno będzie się stale rozwijał w Polsce i warto się do niego przyłączyć.

Program Cisco Networking Academy

Internet jest obecnie instrumentem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu rynkowego dla prawie każdej organizacji we współczesnym świecie. Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia się w ogólnoświatowym systemie nowej, internetowej ekonomii.

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, w 1997 roku Cisco uruchomiło program Cisco Networking Academy (CNA). Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. Kursanci mają możliwośc uzyskania umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy, znajdując odpowiednią pracę. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technik informatycznych.

W wielu krajach rządy, instytucje publiczne oraz kręgi biznesu, dostrzegły w partnerskiej współpracy z Cisco w programie Cisco Networking Academy szansę na zmniejszenie zagrożeń związanych z deficytem kadr. Mamy nadzieję, że także w Polsce program CNA wpłynie na rozwój gospodarki internetowej, zwiększy tempo i zakres stosowania nowoczesnych technologii, przyczyni się do restrukturyzacji rynku pracy.

Program Cisco Networking Academy oferuje:

 1. możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych,
 2. przekazanie wiedzy, która pozwoli Kursantom znaleźć zatrudnienie w branży sieciowej,
 3. pozwala zdobyć certyfikat specjalisty IT dla różnych firm - specjalistyczna wiedza i umiejętności już dziś stanowią przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej i otwierają możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy zawodowej.

Metodyka

Obecna rewolucja internetowa powoduje zmiany w sposobach i metodach kształcenia. Zdobywanie wiedzy nie może się dziś obejść bez dostępu do informacji zawartej w Internecie. Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy i prowadzony jest przez instytucje edukacyjne. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Program akademii sieciowej Cisco jest stale i na bieżąco aktualizowany. Uczestnicy szkoleń uzyskują wiedzę odpowiadającą aktualnemu stanowi techniki. Jednocześnie program zakłada stałe kontakty pomiędzy Cisco a akademiami prowadzącymi zajęcia szkoleniowe. Taka dwustronna komunikacja pozwala na uaktualnianie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań rynku pracy.

Program CNA realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego. Centralny serwer edukacyjny http://cisco.netacad.net udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo umożliwia bieżące testowanie nabytej przez studentów wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

Podstawowe cechy metodyki nauczania Cisco:

 1. program nauczania wykorzystujący sieć WWW. Program został stworzony przez nauczycieli i wykorzystuje najnowsze tendencje pedagogiczne. Materiały dydaktyczne są dostępne dla każdego studenta akademii Cisco w laboratorium komputerowym,
 2. narzędzia do monitorowania postępów nauczania. Narzędzia umożliwiają standaryzowane testowanie i dostarczają natychmiastowej informacji zwrotnej zarówno instruktorom, jak i uczestnikom szkoleń. Dzięki ciągłemu śledzeniu jakości i częstemu ulepszaniu programu, akademie gwarantują uczestnikom szkoleń właściwy poziom nauczania,
 3. forum wymiany doświadczeń między akademiami. Wszystkie akademie mają możliwość publikowania swoich doświadczeń, uwag, rozwiązań. Pozwala to całej społeczności akademii Cisco na korzystanie z dobrych doświadczeń innych i unikanie błędów dydaktycznych.

Nasi odbiorcy